Widlou Eustache

Widlou Eustache fèt nan ane 1998 jou ki te 26 nan mwa mai nan pòtoprens lan,manmannm moun grangwav pote non Ynatante Sterile marye ak papam moun trouin ki se Prudent Eustache ,7em e denye pitit papam, men mwen se 4em e denye pitit manmanm ,yon fanmi kretyen protestan men sa pat anpechem te fe plizye eksperyans nan lot relijyon tankou mòmon katolik ,temwen jewova ak advantis avan mte deside stab nan youn,antre nan monn sinema nan 2015 1er staf se te Jenny film pasyon,lpase apre nan troupe Bande prodz jiskaskem al nan komite group Xmen prodz se apre staf sa nw arive fe staf pam nan lane 2018 ki pote non PLSH depi lesa mwen bay tet mwen misyon chanje sistem sinema ayisyen an,sou rezo sosyo menm jan mwen souvan patisipe nan anpil rankont ak lot staf mwen vin kwaze ak Kreyol productions ki se yon staf kap aprann moun kek bagay nan sinema , kounya mwen toujou prezidan PLSH mwen nan staf Kp e Italia mia . rev mwen se fe pale de sinema ayiti nan bò pozitif pi wo ke tout lot peyi ,mwen se etidyan sinema,etidyan mankina,e bos seramik men pafwa mwen pratike tout sa ki nan konstriksyon,Widlou se yon jènn ki te nan lamedsin problem sekirite peyi fèm kouri al viv sen domeng ansyen Dg org blakata ki tap ede anpil moun haiti anba menas ak kou tret mwen oblije bay vag jiskounya volontem toujou vle ede tout moun nan mezi ke mwen kapab.

Widlou Eustache

26/05/1998


actor,

Haiti, Santo Domingo

Title Year Position
Casting Calls Kreyol Productions 26/12/2021 Acteur


    Project Information