2022 CONTEST

5yèm Konkou senaryo a ap chèche ekriven ekstraòdinè ak karakteristik orijinal pou ekspoze nan pwodiksyon an. Ansanm ak ganyan yo nan Konpetisyon Senaryo a, n’ap kiltive relasyon ak dirijan egzekitif endistri a, konsantre espesyalman sou jwenn reprezantasyon ekriven yo, sipòte vwa divès, defann istwa anbisye yo, ak pouse pwojè orijinal yo nan pwodiksyon.
Pa gen okenn frè pou antre nan konpetisyon an.
Sa se yon konpetisyon mondyal pou tout moun ki ekri Kreyòl, epi ou pa bezwen ap viv an Ayiti pou antre. Konpetisyon Senaryo a baze sou 5 kategori, Ekriven an dwe chwazi yon sijè nan kategori a pou ekri senaryo li a; Pouvwa, vyòl ak vyolans domestik, kidnaping ak gang, edikasyon timoun ak sekirite-sekirite.
Pi bon konsèy la se soumèt materyèl ki mete aksan sou vwa diferan ou-sa ki separe script ou a ak nòmal la. Lè w chwazi kòm yon gayan vle di ke nou santi script la gen potansyèl, ekriti a pi wo pase mwayèn, epi li se yon pwojè nou gen konfyans nan ede plis devlope ak ankouraje nan endistri.

Gid:

Jijman yo ap baze prensipalman sou kalite jeneral senaryo a, ki dwe gen ladan kapasite pou rakonte istwa ak eleman fondamantal yo (Pa egzanp, dyalòg, konplo, estrikti, ak karakterizasyon.) konsidere tou sa w’ap ekri a pou l kenbe orijinalite li. Lè nou resevwa senaryo ou la, n ap ba l yon nimewo, epi Jij yo pral idantifye senaryo ou a sèlman pa tit li ak nimewo a. Ou pa dwe nan okenn sikonstans, mete non ou oswa enfòmasyon kontak ou nan okenn kote nan
senaryo a.

Elijiblite

 1. Tout Senaryo yo dwe orijinal, ak yon paj kouvèti.
 2. Senaryo yo dwe an kreyol.
 3. Ekriven yo dwe pale bon kreyol.
 4. Tout Senaryo yo dwe nan fòma pwofesyonèl epi yo dwe telechaje an PDF
 5. Senaryo yo dwe plis pase 10 epizòd epi yo dwe 30 paj maksimòm
 6. Tout prim kach yo pral debouse 30 jou apre yo fin anonse ganyan yo.

Dat limit la

Konpetisyon an ap ouvri 8 Mas, 2022 epi l’ap fèmen 18 Me, 2022 a 6:00 pm

Rezilta Konpetisyon an

Nou ap anonse chak ganyan pou chak kategori yo le 26 Jen, 2022 a 7:00 pm

  Project Information

   Project Information