Alain Durosier

Alain Durosier fèt nan depatman nò zòn plezans katye basen se premye pitit manman li dezyèm pitit papa li, san konesans tou piti manman Alain moute Pòtoprens avè li, depi jou Alain te fin fèt koz de maladi detanzantan pyès moun pat panse ak lavi pouli paske anpil tan maladi vin fè menm pwòp fanmi li te dezespere ke pap gen lavi, 5ans 10ans pajanm an sante bri lanmò kouri Eks….

Alain pa pote Non papa li koz papa li ak manman li pat janm  an akò, Alain pote sinyati tonton manman li koz se nan men yo lakay yo Alain te fèt, Carida vixsama, Jean Durosier mete tèt ak Lira Jeannite ki se manman Alain Durosier jis li rive gen lavi, apre kèlke ane Alain fè lekòl malgre bagay yo pat janm fasil pou manman li, li pat janm dekuraje san konplèks malgre imilyasyon li te toujou ap bourike mete gason nan fanm li jis pou Alain pat leve kenpòt jan nan  sosyete a.

Alain Durosieractor,

Haiti

Title Year Position
Les Aventures de Sarah 15/08/2021 Acteur


    Project Information