Kado Bon Dye

SYNOPSIS.- (Gift of God) is the love story of a young Christian man, Ken (Saintanor S.

Camilus), who falls in love with a young lady he discovers in a picture. Her name is Danielle

(Michelle Georges). Natalie (Lala Senatus), who’s a fellow young lady in Ken Father’s church,

suggests a love triangle. However, Ken is far from being attracted to her. Finally, he flies to Haiti

to meet his dream girl, Danielle. After a few months of dating, he finds out that she is still

talking to her ex-boyfriend, she left in Haiti. Ken becomes disable by a fetal car accident, and

later realizes who his true gift of God is.

Kodo Bondye se yon istwa yon jèn gason Kretyen, Ken (Saintanor S. Camilus), ki tonbe damou

yon jèn fi nan foto. Non’l se Danielle (Michelle Georges). Natalie (Lala Senatus), ki son jèn fi ki

mache nan legliz papa Ken nan, sigjere yon lanmou triyang. Men Ken pa twouve’l bèl. Finalman,

Ken voyaje Ayiti pou’l al rankontre fanm rèv li a, Danielle. Aprè kèlke mwa renmen, Ken

dekouvwi Danielle toujou ap pale ak ansyen mennaj, li te kite Ayiti. Ken vin subi yon aksidan

fatal ki andikape’l, fè’l vin reyalize ki yès ki Kado Bondye’l.

Name Role
Saintanor Camilus Ken
Michelle Georges Danielle
Alexandre Saget Pateur Enock
Regine Philippe Sr. Marline
Johnson Francois Roger
Nedjy Jn Charles Foufoune
Ginior Felix Tijean
Velène “Soledad" Antoine Sedette
Guy Benson St Georges Ralph
Sendy Tertulais Margalie
Gasman Couleur Self
Jean Gardy Bien-Aime Taza

Name Role
Saintanor S. Camilus Director, Producer, Screenwriter, casting Director
Ron Mentor Producer, Director of Photography, Film Editor, Sound Engineer
Johnson Antoine 1st Assistant Director of Photography
Woodley Isnady 2nd Assistant of Photography, Production Designer
    Project Information

      Project Information